Spektrum

New French Extremity

Po sekcích věnovaných Berlínské škole a Mumblecore představíme další směr současné artové kinematografie, který navazuje na dlouhou tradici francouzského extrémního filmu. Na přelomu tisíciletí bylo natočeno hned několik zásadních děl využívajících zobrazení extrémních forem lidského těla, sexu či násilí a tyto filmy byly následně dramaturgem MFF v Torontu Jamesem Quandtem označeny jako „new french extremity“. Kompaktní sekce připravená pro LFŠ bude zkoumat platnost tohoto označení a nabídne divákům cestu do nejodlehlejších zákoutí naší perverznosti.