Pro novináře

Press centrum

Press centrum najdete ve Sportovní hale poblíž kina Hvězda. Otevírací doba je denně od 9 do 21 hodin. Press centrum je místem, kde probíhají veškeré tiskové konference a kde se vám pokusíme splnit (téměř) všechna vaše přání.

Po příjezdu

Press akreditace a informace o ubytování vám budou předány v Guest servisu ve Slovácké búdě (Smetanovy sady). Otevírací doba je denně od 9 do 21 hodin.

Rezervace

Na LFŠ není běžný systém rezervací, doporučujeme proto chodit na projekce s dostatečným předstihem. Pokud požadujete místenkovou rezervaci, je ve výjimečných případech možné ji zajistit. I na takto rezervovaná místa se, prosím, dostavte nejpozději 10 minut před zahájením projekce, jinak ztratíte na místo nárok. Požadavky směřujte nejpozději den před projekcí na adresu press@lfs.cz.

Rozhovory

Pro informace o možnostech rozhovorů s některým z hostů LFŠ se obracejte na PR a tiskovou mluvčí Lenku Horákovou Zemánkovou: +420 775 936 253, lenka.zemankova@lfs.cz.

Tiskové konference

8. 6. 2017 v 11 hodin
1. tisková konference (Švédská ambasáda v Praze)

28. 7. 2017 ve 12 hodin
2. tisková konference - zahajovací (Press centrum v Uh. Hradišti)