icon
Přihlášení Akreditace


Novinky Program Návštěvníci Festival Obchod Partneři Press Kontakt
MENU ▼

 Nenápadný půvab krize


Bez slunce (1982, režie Chris Marker)V čase, kdy po útoku al-Káidy na newyorská „dvojčata“ a po zahájení války Západu (zejména Spojených států amerických) s „mezinárodním terorismem“, po propuknutí největší hospodářské krize od přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, po stále zjevnějším kolapsu současné podoby evropského sociálního státu, po „skandálu“ spojeném s vydáním knihy Německo páchá sebevraždu Thila Sarrazina, jež s výše uvedeným kolapsem úzce souvisí, či po nedávných rozsáhlých pouličních nepokojích v Londýně a v dalších velkých britských městech (abychom uvedli jenom několik příkladů z mnoha) se stále častěji objevují úvahy na téma „konce naší (tj. západní) civilizace“, je diskuse o kolapsech a případné regeneraci více než na místě. Stačí ostatně sledovat, o čem píší nejčtenější západní autoři, například Fareed Zakaria (Budoucnost svobody; Postamerický svět), Thomas L. Friedman (Svět je plochý; Horký, zploštělý a přelidněný), Ian Buruma (Vražda v Amsterodamu) či William Easterly (Břímě bílého muže), abychom získali poměrně jasnou představu o tom, v jak rychle dynamicky se měnícím světě, plném nejistot a hlavně nejistých výhledů, dnes bez ohledu na konkrétní místo, kde máme domov, žijeme.

Rozhodli jsme se sestavit sekci složenou z filmů, které nejrozmanitějším způsobem tematizují a snaží se vysvětlit nanejvýš aktuální pojem „kolaps“ a „krize“. Odborně se na přípravě podílel doc. Martin Kovář, ředitel Ústavu světových dějin FF UK v Praze.

Kromě toho by tato díla mohla v době nepopiratelného úpadku či krize vzdělanosti, kdy nemalá část politických a podnikatelských elit stále častěji označuje, ať už přímo, či nepřímo, zejména humanitní vzdělání za ne-li zcela zbytečné, pak tedy alespoň „ne až tak důležité“ a „společnosti fakticky mnoho (nebo přímo nic) nepřinášející“, ukázat, že také umělci mají k současné podobě „světa na rozcestí“ mnoho co říci. A právě filmové umění v průběhu 20. století mnohokrát na „krizi“ společnosti poukazovalo nikoli pouze jako na ekonomický krach.

Epidemie (1987, režie Lars von Trier)
V našem nereprezentativním výběru nalezneme díla vesměs značně polemická. Krize jako jistý stav bytí se samozřejmě může projevovat v mnoha aspektech – jako osobní selhání, celospolečenský problém, motivace k řešení problémů a pro umělce to může být například hledání jiného způsobu vyjádření. Filmová esej Bez slunce je radikálně novým přístupem k vizuální reflexi. Godardův Král Lear tematizuje klasickou Shakespearovu hru v kontextu světa po černobylské katastrofě. Divoká řeka, Krize nebo Žaluji jsou osobními reakcemi na krizi zažitou na vlastní kůži. Žánrové filmy Stereo či Kapitál umožňují pohled kvalitativně odlišný, stavící krizi jako pojem do možná překvapivě jiného významu.

Jak uvedli Miroslav Bárta a Martin Kovář ve své knize Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, „kdo popírá minulost, popírá smysl sama sebe“.

Tímto konstatováním nechceme v žádném případě sklouzávat ke klišé o „historii jako učitelce moudrosti a světle pravdy“ a podobným. Znalost a pochopení souvislostí, výsledek spolupráce mezi jednotlivými obory, jež mají zdánlivě málo společného, jsou ale nesmírně důležité. Naším cílem tedy nebylo poskytnout vyčerpávající obraz reprezentace krize v kinematografii, ale spíše v mnoha směrech poukázat na inspirativní díla, která přinášejí nejrůznější pohledy na problém spravedlivého uspořádání společnosti a našeho vztahu k dějinám. Jejich prizmatem se ostatně krize často jeví jako něco nenápadně půvabného. Program sekce má za cíl poskytnout prostor a náměty k debatě, k úvahám a v neposlední řadě poukázat na zapomenuté nebo opomíjené filmy.

David Čeněk, Martin KovářFilmové listyPOŘADATEL


HLAVNÍ PARTNEŘINovinky Program Denní program Přehled programových bloků Doprovodné akce Odborný / Industry program Hosté Návštěvníci Než vyrazíte Registrace Akreditace Ubytování Promítací místa Festival O festivalu Vizuální styl LFŠ Historie Ohlasy hostů Fotogalerie Lekce filmu Press Press akreditace Ke stažení Ohlasy v médiích Partneři Záštity Mediální partneři Finanční podpora Spolupráce Kontakt


© 2016 Asociace českých filmových klubů / Všechna práva vyhrazena / Realizace nextWEB / admin